Croeso!

Diolch am ddangos diddordeb yn Negfed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol Prifysgol Aberystwyth.

Cynhelir y gynhadledd rhwng dydd Llun 12 a dydd Mercher 14 Medi, a bydd y  sesiynau'n cael eu cynnal wyneb yn wyneb ac ar-lein.

Llenwch yr arolwg byr hwn i gofrestru eich presenoldeb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu ar ebost, sef udda@aber.ac.uk.

To view this survey in English, click this link.