Tudalen 1

Galw am Gynigion

8fed Gynhadledd Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth

Dydd Llun 7 a Dydd Mercher 9 Medi 2020

Dyma wahodd cynigion am y 8fed Gynhadledd flynyddol ar Ddysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae thema'r gynhadledd eleni, Cyfoethogi’r Cwricwlwm: Ysgogi Dysgu a Bywiogi’r Addysgu yn adlewyrchu'r ymroddiad sydd gan staff Prifysgol Aberystwyth i wella profiad dysgu eu myfyrwyr. Dyma dair prif gangen y gynhadledd eleni:

  • Creu Cymuned Ddysgu
  • Datblygu Lles yn y Cwricwlwm
  • Ymgorffori Dysgu Gweithredol
  • Gweithio gyda Myfyrwyr fel Partneriaid

Mae croeso i staff, cynorthwywyr dysgu uwchraddedig, a myfyrwyr gynnig sesiynau ar unrhyw bwnc sy'n berthnasol i ddysgu, yn enwedig os ydynt yn canolbwyntio ar ymgorffori a defnyddio technoleg wrth ddysgu. Mae croeso i chi gyflwyno pynciau eraill, hyd yn oed os nad ydynt yn cyd-fynd ag un o'r canghennau uchod.

Rydym yn annog cyflwynwyr i ystyried defnyddio fformatau amgen sy'n cyd-fynd â'r hyn a drafodir yn eu sesiynau. Gan hynny, ni fyddwn yn gofyn am fformat cyflwyno safonol, ond gofynnwn i chi gynnwys fformat, hyd y sesiwn ac unrhyw ofynion eraill a fo gennych wrth i chi wneud eich cynnig isod.

Gofynnwn i chi lenwi'r ffurflen hon erbyn 26 Mehefin 2020.

Anelwn at roi gwybod i chi am ganlyniad eich cais erbyn 10 Gorffennaf 2020. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'r Uned Datblygu ac Addysgu am eddysgu@aber.ac.uk, neu ffonio ar estyniad 2472.

Click here for the English version of the form.