Page 1

Galwad am gynigion

Cynhadledd Fer yr Academi: Defnyddio Meddalwedd Pleidleisio i Ddatblygu Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

Dydd Iau 16 Rhagfyr

Mae’n bleser gan yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu gyhoeddi y cynhelir y Gynhadledd Fer nesaf ar ddydd Iau 16 Rhagfyr, ar-lein drwy Teams.

Byddwn yn edrych ar feddalwedd pleidleisio – offer y gellir ei ddefnyddio i sicrhau bod myfyrwyr yn ymgysylltu â’u dysgu ac yn gwella eu dealltwriaeth o bynciau cymhleth. Eleni, mae’r Brifysgol wedi prynu Vevox, offer pleidleisio ar-lein, sydd wedi’i integreiddio’n llawn yn Teams ac sy’n gallu gwneud eich gweithgareddau wyneb yn wyneb yn rhyngweithiol.

Rydym yn chwilio am gydweithwyr sy’n defnyddio meddalwedd pleidleisio wrth ddysgu ac addysgu i roi cyflwyniad yn y Gynhadledd Fer. Gallai’r pynciau posibl gynnwys:

  • Defnyddio polau ar gyfer gweithgareddau cynefino a thorri’r garw
  • Polau ar gyfer gemeiddio
  • Polau ar gyfer datblygu’r dysgu
  • Gwneud sesiynau addysgu wyneb yn wyneb yn rhyngweithiol
  • Polau ar gyfer gweithgareddau anghydamseredig

Rydym yn chwilio am gynigion gan staff, cynorthwywyr addysgu ôl-raddedig a myfyrwyr, i roi cyflwyniadauarddangosiadaugweithdai a thrafodaethau ar eu harferion adborth ac asesu cyfredolHyd yn oed os nad yw eich cynnig yn cyd-fynd yn union â'r edefynnau uchod, croesawn gynigion perthnasol eraill. 

Os hoffech gyflwyno cynnig i'r Gynhadledd Fer, llenwch y ffurflen ar-lein hon cyn Dydd Gwener 19fed o Dachwedd.  

Gallwch gofrestru i fynychu'r Gynhadledd Fer drwy glicio ar y ddolen hon. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at eddysgu@aber.ac.uk. 

Click here for English. 

Mini Conference Logo