Effaith Cau Ysgolion oherwydd Covid 19 ar ddysgwyr - Rhieni / Gofalwyr is closed