Page 1: Page 1

Os nad ydych chi’n llenwi’r ffurflen hon amdanoch eich hun a’ch bod eisiau mynegi pryder am fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth, llenwch ein ‘Ffurflen Mynegi Pryderon am Fyfyriwr’ sydd ar gael ar ein gwefan: https://www.aber.ac.uk/en/student-support/current-students/student-wellbeing/

Ni all y Gwasanaeth Lles gynnig gwasanaeth mewn argyfwng neu gymorth mewn argyfwng.

Os bydd rhywun yn teimlo’n hunanladdol neu fod pryder am eu diogelwch di-oed neu rywun arall cysylltwch â:

  • Eich Meddyg Teulu lleol i gael apwyntiad brys: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/directory/gps
  • Galw Iechyd Cymru: 111 neu 0845 46 47
  • Yr Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys Leol: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/directory/hospitals/104
  • Neu ffoniwch 999
  • Y Samariaid:

Ffôn 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) Llinell Gymraeg 0300 123 3011 (7yh- 11yh yn unig, 7 diwrnod yr wythnos) E-bost jo@samaritans.org Gwefan www.samaritans.org

Ceir gwybodaeth am sut i lenwi’r ffurflen hon ar ein gweddalen

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am lenwi’r ffurflen hon a beth sy’n digwydd ar 2 / 24 ôl i chi gyflwyno’r ffurflen, ewch i’n gweddalen: https://www.aber.ac.uk/en/sscs/wellbeing/

Cofrestru â Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr – Preifatrwydd Data a Chyfrinachedd

Cewch ragor o wybodaeth am Breifatrwydd Data a Chyfrinachedd drwy: https://www.aber.ac.uk/en/sscs/wellbeing/about-us/data-protection-information/

Er mwyn parhau i lenwi ein ffurflen gofrestru, mae’n rhaid i chi gytuno â datganiadau Prifysgol Aberystwyth ar gyfer preifatrwydd data a chyfrinachedd.

https://www.aber.ac.uk/en/sscs/wellbeing/about-us/data-protection-information/#how-weuse-your-information

Rhowch eich caniatâd i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol fel y disgrifir yn Natganiad Preifatrwydd Data’r Adran Gwasanaethau Lles Myfyrwyr ar gyfer Data Personol a Data Personol Sensitif https:at ddiben rhoi cefnogaeth a chymorth i chi:

https://www.aber.ac.uk/en/sscs/wellbeing/about-us/data-protection-information/

1.1. Rwy’n cadarnhau fy mod wedi darllen Datganiad Preifatrwydd Data yr Adran Gwasanaethau Lles Myfyrwyr ar gyfer Gwybodaeth Bersonol a Gwybodaeth Bersonol Sensitif ac rwy’n cydsynio â’r telerau. Required