Page 1: Page 1

Preifatrwydd Data a Chyfrinachedd

Croeso i ffurflen Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr er mwyn mynegi pryder ynglŷn â myfyriwr. Gall unrhyw un ei defnyddio i fynegi pryder ynglŷn ag un o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Os ydych yn fyfyriwr sy'n dymuno mynegi pryder amdanoch eich hun a wnewch chi lenwi ffurflen gofrestru Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr sydd i'w chael fan hyn:

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu dod o hyd i’r cymorth mwyaf priodol mor gyflym â phosib, gweler y wybodaeth argyfwng isod.

Nid yw'r Gwasanaeth Lles yn gallu cynnig cymorth mewn argyfwng neu achos brys.

 

Os yw'r myfyriwr yn teimlo ei fod ef/bod hi yn debygol o weithredu ar y bwriad i gyflawni hunanladdiad, neu os oes pryder am eu diogelwch uniongyrchol neu ddiogelwch eraill defnyddiwch y cysylltiadau isod:

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/directory/hospitals/104

  • neu Deialwch 999
  • Y Samariaid:

Ffôn 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) Llinell Gymraeg 0300 123 3011 (7pm- 11pm  yn unig, 7 diwrnod yr wythnos) E-bost jo@samaritans.org            Gwefan: www.samaritans.org

Gweler ein gwefan am gyngor ar ffurf siartiau llif:

https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/current-students/student-wellbeing/

Cofrestru gyda Gwasanaeth Lles Myfyrwyr - Preifatrwydd Data a Chyfrinachedd

Rydym yn eich cynghori i gael caniatâd y myfyriwr i rannu eu gwybodaeth bersonol a sensitif. Os nad yw'r myfyriwr yn rhoi caniatâd a'ch bod chi yn mynegi pryderon heb iddo neu iddi fod yn gwybod, cofiwch adael manylion pwy yw'r myfyriwr yn ddienw. Gallwn wedyn roi cyngor ichi am y ffordd orau i gynghori'r myfyriwr.

Fe welwch wybodaeth am Breifatrwydd Data a Chyfrinachedd a rhannu gwybodaeth yn: 

 

https://www.aber.ac.uk/en/sscs/wellbeing/

 

Mae'r ddolen isod ar y we yn cynnig datganiad sy'n esbonio sut mae'r Brifysgol yn trin a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr:

https://www.aber.ac.uk/en/sscs/wellbeing/about-us/data-protection-information/

Y dudalen we isod yw eich canllaw i sut rydym yn cofnodi, yn diogelu ac yn defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei dal amdanoch chi.

https://www.aber.ac.uk/en/sscs/wellbeing/about-us/data-protection-information/#how-we-use-your-information

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â student-support@aber.ac.uk neu 01970 621761/622087.

 

Mae angen ichi roi eich caniatâd ar gyfer prosesu gwybodaeth bersonol fel y disgrifir yn Natganiad Preifatrwydd Data Gwasanaethau Lles y Myfyrwyr ar gyfer Data Personol a Phersonol Sensitif: 

https://www.aber.ac.uk/en/sscs/wellbeing/about-us/data-protection-information/

1.1. Rwyf yn cadarnhau fy mod wedi darllen Datganiad Preifatrwydd Data Gwasanaethau Lles y Myfyrwyr ar gyfer Data Personol a Phersonol Sensitif a fy mod yn cydsynio i'r telerau. Required