Mae PILOT Gweledigaeth ar Gyfer Cymru Wledig ar gau