Page 1: Page 1

Ychydig iawn o amser fydd ei angen arnoch i gwblhau hwn, enwebwch fyfyriwr / myfyrwyr ar gyfer y

         Gwobr Myfyriwr Dysgu Gydol Oes Arbennig y Flwyddyn 2019-2021

Gall myfyrwyr a staff dysgu gydol oes wneud enwebiad.

A yw un o'r myfyrwyr yn eich dosbarth yn ysbrydoliaeth i eraill yn ystod yr amser anodd hwn?

Dyma gyfle gwych i'w rannu gyda ni, a'u henwebu ef neu hi ar gyfer Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn.

Sicrhewch eich bod yn cwblhau'r holl flychau gydag enghreifftiau. Trwy wneud hyn, byddwch chi'n helpu'ch enwebiad.

Y dyddiad cau ar gyfer pob enwebiad yw diwedd Awst 2021.

Bydd y Seremoni Wobrwyo Dysgu Gydol Oes yn cael ei chynnal ym mis Hydref 2021.