Page 1: Page 1

Ychydig iawn o amser fydd ei angen arnoch i gwblhau hwn, enwebwch diwtor ar gyfer y

       Gwobr Tiwtor Dysgu Gydol Oes Arbennig y Flwyddyn 2019-2021.

Gall myfyrwyr Dysgu Gydol Oes wneud enwebiad.

Ydy'ch tiwtor yn gwneud dysgu yn brofiad cyffrous ac ysbrydoledig? A ydyn nhw'n dangos ymrwymiad a brwdfrydedd dros addysgu yn ystod yr amser anodd hwn?

Dyma gyfle gwych i'w rannu gyda ni, a'u henwebu ar gyfer Gwobr Tiwtor y Flwyddyn.

Sicrhewch eich bod yn cwblhau'r holl flychau gydag enghreifftiau. Trwy wneud hyn, byddwch chi'n helpu'ch enwebiad.

Y dyddiad cau ar gyfer pob enwebiad yw diwedd Awst 2021.

Bydd y Seremoni Wobrwyo Dysgu Gydol Oes yn cael ei chynnal ym mis Hydref 2021.