Tudalen 1: Croeso!

Diolch am eich diddordeb i ddod i'r 8fed Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cynhelir y gynhadledd ar-lein o ddydd Llun 7 Medi tan ddydd Mercher 9 Medi.

A fyddech cystal â llenwi'r arolwg byr hwn i gofrestru eich bod yn dod. Os oes gennych ymholiad, cysylltwch â'r tîm E-ddysgu, eddysgu@aber.ac.uk

To view this survey in English, click on this link.