Tudalen 1: Page 1

Diwrnod Agored

Dydd Mercher, 10fed o Orffennaf 2019

Ffurflen Werthuso

Gobeithio i chi fwynhau eich ymweliad i Ddiwrnod Agored Prifysgol Aberystwyth, croesawn eich cymorth yn fawr wrth i ni werthuso ei lwyddiant.

Bydd yn cymryd tua 5 munud i gwblhau’r ffurflen werthuso yma, ac os rhowch eich manylion ar ddiwedd yr arolwg, byddwch yn cael eich cynnwys yn ein Raffl ble gallwch ENNILL taleb Amazon gwerth £250.
 

Bydd eich atebion yn cael eu trin yn gyfrinachol.

Ewch i www.aber.ac.uk/diogeludata i gael rhagor o wybodaeth ar sut yr ydym yn trin eich gwybodaeth bersonol.